Arkiv:

Sjøhagen enebolig

- samarbeidsprosjekt, 2020 -2021


Utomhusplan til bolig + lysthus og garasje

- skisseprosjekt, 2020


Bolig transformasjonsprosjekt

- skisseprosjekt, 2019 - 2020


Utomhusplan til bolighus

- skisseprosjekt, 2018